Heeft u behoefte aan personeel voor de kernactiviteit van uw onderneming en wilt u degene niet op een flexcontract aan uw onderneming binden maar bij u zelf in dienst laten komen?

Uiteraard is dit via Flextrans ook Mogelijk!

Flextrans werft en selecteert na een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever en op basis van een door de opdrachtgever opgesteld functieprofiel de juiste kandidaat. Voor deze dienst spreken wij van te voren met de opdrachtgever een honorarium af. De opdrachtgever voldoet na indiensttreding aan Flextrans het honorarium.

Bel voor meer informatie 070-3018043